Ramavtal

Online Partner har ett flertal ramavtal genom sina samarbeten

Online Partner AB finns via samarbetspartners med på Kammarkollegiets nationella ramavtal har därmed möjligheten att svara på avrop från offentlig sektor avseende Google Cloud Platform.

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/datacenter/

“http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/grundlaggande-it/

Grundläggande IT

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/kontorsstod/

Kontorsstöd