Översättningar direkt i Google Meet

Live översättning i Google Meet (endast i beta)

Fantastiskt! Nu kommer direktöversättning i Google Meet. Få mötesdeltagarnas tal transkriberat till text i realtid.

Läs mer här: https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/09/live-translated-captions-in-google-meet.html