Online Partner, Sveriges ledande Googlespecialist, inleder samarbete med StudyBee

Online Partner blir återförsäljare för StudyBee – ett av Sveriges mest intressanta edtechbolag för elevutveckling. StudyBees produkter är smart integrerade med Google Classroom och ger skolledare omedelbara och träffsäkra insikter om elevernas utveckling.

“StudyBee har verkligen lyckats ta fram en nischad produkt som integrerar väl med Google Classroom. Dessutom är den väldigt snyggt gjord. Gränssnittet är rent, tydligt och avskalat, vilket är en stor fördel för användaren. Den kompletterar vår portfölj mycket bra,” säger Patrik Zackrisson, Sales and Marketing Manager på Online Partner.

Online Partner är Sveriges främsta Googlespecialist och har en ledande position bland svenska skolor när det gäller Google Workspace for Education och Google Classroom. Online Partner utvecklar även egna applikationer som tillför extra funktionalitet till Google Classroom och som bidrar till en mer komplett lärmiljö anpassad till svenska kurs- och läroplaner.

Tack vare Online Partners väletablerade nätverk innebär återförsäljaravtalet mellan StudyBee och Online Partner att fler svenska grundskolor, gymnasier och vuxenskolor får möjlighet att upptäcka StudyBee.

StudyBee lanserade tidigare i år en utökad version av sitt verktyg för elevbedömning – StudyBee Assess för bedömning direkt i Google Classroom, StudyBee Insights med ett Early Warning System samt StudyBee Mobile, appen för elever och vårdnadshavare.

“Samarbetet med Online Partner är ett viktigt steg för att nå ännu fler skolor med ett alternativ till tungrodda skolsystem,” säger Johan Henricson, VD på StudyBee.