Project Starline

Project Starline

Människan är ett flockdjur, vi älskar att vara tillsammans – att dela, samarbeta och känna samhörighet. Det senaste året med pandemi och begränsade möjligheter att resa och ökat distansarbete, har det sociala umgänget minskat dramatiskt. För att råda bot på detta har Google arbetat med ett nytt projekt – Project Starline, ett högteknologisk projekt som förenar stora framsteg inom hård- och mjukvara för att möjliggöra för kollegor, familj och vänner att känna samhörighet och närvaro trots att de befinner sig i olika städer eller länder.

Se här på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q13CishCKXY&t=1s