Class Manager – struktur och ordning i Google Classroom

Class Manager är en app utvecklad av Online Partner som skapar struktur och ordning i hanteringen av Google Classroom. Med automatiserade funktioner kan stora volymer av elever och klasser, rationellt och effektivt administreras under en klass hela livscykel.

Class Manager

Livscykelhantering av Google Classroom

Class Manager gör det möjligt att synkronisera medlemmar i en Googlegrupp med namnlistor i ett Google Classroom. Undervisningsgrupper hålls automatiskt uppdaterade och säkerställer därmed att rätt elever och lärare finns i ditt Classroom.

Funktioner för hantering av vikarier och stödpersonal gör det enkelt att organisera verksamheten lokalt utan att systemadministratörer behöver rycka in. Lärare kan läggas till/tas bort från klasser och stödpersonal kan bokmärka sina elever och gå med/ur de klasser där deras elever är med i. Class Manager innehåller även verktyg för att skapa en enhetlig namnstandard för skolans klasser.

Livscykelhanteringen innebär även att klasser som inte längre behövs kan automatiskt arkiveras i bulk, dvs flera åt gången. Class Manager hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och säkerställer att klasser i Google Classroom alltid är uppdaterad.