Urkund for G Suite

Integrerad säkerhet mot plagiering direkt i Google Classroom

Urkund är det ledande systemet för att upptäcka och förebygga plagiering vid hemuppgifter, digitala prov och kunskapskontroller i grund- högstadie- och gymnasieskolor. Plagiering är ett vanligt problem som eskalerat i takt med att det blir allt enklare att hitta och dela information på Internet.

Mer tid åt den pedagogiska verksamheten

Urkund for G Suite är ett tillägg/plug-in i webbläsaren Chrome som Online Partner har utvecklat åt alla skolor som använder Google Classroom i undervisningen. Tillägget kopplar samman verktygen och gör Urkund till en integrerad del av Google Classroom.

Med några enkla klick kan alla hemuppgifter och andra skolarbeten som lämnats in i Google Classroom snabbt skickas till plagiatkontroll hos Urkund. Detsamma gäller även för prov och kunskapskontroller som görs i provappen ChromEx. Urkund gör en jämförande analys av elevernas dokument på Internet, i förlagsmaterial och tidigare inlämnade elevmaterial. Därefter genereras en rapport som skickas till läraren.

Urkund for G Suite sparar mycket tid åt läraren och frigör på så sätt viktig tid till undervisning och den pedagogiska verksamheten. Samtidigt får eleverna ökad kunskap och förståelse för innebörden av plagiering, vikten av att citera rätt och att kritiskt granska källor.
För att använda appen krävs ett ett aktivt abonnemang hos Urkund.