“Vattenstämpla” ditt dokument i Google Docs

“Vattenstämpla” ditt dokument i Google Docs

Nu kan du få vattenstämpel i dina dokument.

Läs mer här: https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/09/add-image-watermarks-in-google-docs.html