VirusTotal Enterprise

Heltäckande realtidsverktyg mot cybersäkerhetshot

VirusTotal är en webbaserad säkerhetsplattform som hjälper organisationer att identifiera och analysera misstänkta filer, webbadresser, nätverk, IP-adresser och skadlig programvara. VirusTotal gör kontroller med med fler än 70 olika antivirusprogram och webbaserade säkerhetsleverantörer, till exempel F-Secure, McAfee och Bitdefender. VirusTotal uppdaterar signaturer för skadlig programvara så fort de distribueras av antivirusföretagen vilket säkerställer att det alltid är de senaste signaturuppsättningarna som används.

Snabbare analys och detaljerade rapporter

VirusTotal Enterprise är betalversionen av det mest kompletta realtidsverktyget mot cybersäkerhetshot och innehåller avancerade funktioner som gör det möjligt att utföra komplexa kriteriebaserade sökningar för att identifiera och komma åt prover på skadliga filer för vidare analyser.

Aggregerad data sammanställs från flera olika antivirusföretag, antivirusmotorer, webbläsare, fil- och URL-analysverktyg och även bidrag från användare. Det hjälper organisationer att upptäcka och analysera nya hot så att rätt prioriteringar och ätgärder kan genomföras. Resultatet av sökningar sammanställs snabbt i rapporter med detaljerad information om varför en domän, fil, e-post, bilaga eller IP-adress ska betraktas som ett säkerhetshot. Du får tillgång till data om säkerhetshotets kontext och om säkerhetsleverantörer har flaggat t ex en domän som skadlig.

Automatiserade säkerhetsfunktioner

VirusTotal Enterprise är ett kraftfullt stöd för säkerhetsansvariga som ofta behöver hantera stora mängder av virusvarningar och andra signaler om säkerhetshot. Det tar mycket tid att göra relevanta klassificeringar av alla varningar, vilken typ av fil det verkligen är och var de kommer ifrån. Om det bara är några få varningar per dag är det enklare, men en stor organisation kan behöva hantera tusentals varningar varje dag. Det är inte ovanligt att det bidrar till “varningströtthet” och att många varningar ignoreras. VirusTotal Enterprise skapar effektivitet och ökad säkerhet tack vare automatiserade sökningar, prioriteringar och åtgärder.

virustotal
virustotal

VirusTotal – Fördelar

  • Bättre effektivitet i ditt säkerhetsteam
  • Lägre risk och starkare säkerhetsposition
  • Proaktiv identifiering av hot för snabbare åtgärder
  • Automatiserade funktioner för säkerhet och analys

Baserad på Googles robusta infrastruktur

VirusTotal använder Googles robusta infrastruktur och sökfunktioner, tillsammans med YARA för att identifiera och klassifiera skadlig kod och programvara. VirusTotal används idag i verksamheter med höga skyddsvärden hos företag, myndigheter, regeringar och även privatpersoner i 232 länder.

Google Cloud | VirusTotal | Online Partner

API och webbaserad interaktion ger effektivare skydd mot attacker

Automatisera larmfunktioner för prioriteringar och åtgärder

Använd API- och SIEM/SOAR-integrationer för att programmera bekräftelser, prioriteringar eller avfärda varningar baserade på hur pass skadligt ett hot bedöms vara. Bedömningar görs från analysresultat av filer, domäner, IP-adresser och webbadresser från fler än 70 säkerhetsleverantörer, crowdsourcade YARA-regler, analyser av sandlådedynamik, SIGMA-regler, IDS-detektering av nätverkstrafik och mängder av andra säkerhetsverktyg och datauppsättningar.

Snabbare och fler åtgärder på incidenter

Använd VirusTotals diagram över säkerhetshot för att förstå och kartlägga attacker och analysera hur de påverkar din organisation.

Upptäck okända hot och och aktörer

Använd avvikande sökmönster för att upptäcka skadlig programvara och hotaktörer som annars skulle passera under radar. Förstå den globala cyberhotbilden och övervaka utvecklingen av specifika aktörer som riktar in sig mot din bransch. Skapa datadrivet beslutsunderlag för att implementera förebyggande skyddsåtgärder.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om VirusTotal Enterprise? Kontakta oss på Online Partner så hjälper vi dig. Du når oss på tel: 08-42 00 04 00 och e-post: info@onlinepartner.se

Nordens ledande Googlespecialister

Online Partner är Nordens ledande specialister på Googles molnbaserade företagslösningar. Sedan 2007 har vi hjälpt fler än 1500 små och stora företag att göra förflyttningen till ett modernt och säkert arbetssätt med stora förbättringar i effektivitet, samarbete och kommunikation som resultat. Vi innehar de mest kunskapskrävande certifieringarna från Google och är bland annat Google Chrome Premier Partner, Google Cloud Partner, Google Education Premier Partner, Google Cloud Platform Partner.