“Det är väldigt viktigt att det fungerar bra för eleverna. Verktygen som används i undervisningen måste vara enkla att använda och uppmuntra till samarbete. Om det går att kombinera detta med lägre IT-kostnader och högre säkerhet så är det ett vinnande koncept.”

Henrik Tuneberg, Enhetschef IT & digitalisering, Kunskapsförbundet Väst

Om Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst är ett samarbete mellan Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun kring de frivilliga skolformerna i Trollhättan och Vänersborg. Med ca 3 000 gymnasieelever, 3 000 studenter inom vuxenutbildningen och 700 medarbetare, varav merparten är lärare, är det en av Västsveriges största utbildningsanordnare.

KUNSKAPSFÖRBUNDET

Nya studieverktyg till 6000 elever

Online Partner har levererat expertkunskap, utbildning och licenser; Google Workspace Education Plus och Chrome Education Upgrade.

Utmaningen

Kunskapsförbundet behövde en lösning som innebar att deras IT-verktyg kunde fungera ihop på ett enkelt och effektivt sätt utan att vara kostnadsdrivande. Även i eleverna undervisning saknades det lättanvända, säkra och pedagogiska verktyg.

Lösningen

Efter en testperiod på PC och Chromebooks fann man att Googles lösningar var mer kostnadseffektiva och användarvänliga. Kunskapsförbundet tog därför beslut om att introducera Chromebooks, Google Workspace for Education och Chrome Education Upgrade i full skala i gymnasiet och VUX.

Resultatet

Kunskapsförbundet har skapat en kostnadseffektiv miljö med Google Workspace for Education och Chromebooks som bas. Lärare och elever har nu tillgång till intuitiva arbetsverktyg som bidrar till en bättre undervisning samtidigt som kostnaderna för hårdvara blir lägre under enhetens livslängd. Tack vare Chrome Education Upgrades kan skolans Chromebooks administreras snabbt och effektivt.