Chrome Enterprise Upgrade

Produktivitets- och säkerhetsförbättringar med Chrome Enterprise Upgrade

Chrome Enterprise Upgrade är ett licenstillägg som öppnar upp alla konfigurationsmöjligheter i ChromeOS. Licenserna frigör fler än 500 extra funktioner, verktyg och policies som är särskilt anpassade till företag och organisationer som har högt ställda krav på produktivitet, säkerhet och efterlevnad av GDPR.

Google ChromeOS