Supportavtal för företag

Personligt engagemang och expertkunskap

Vi är experter på Googles produktverktyg och vår support hjälper dagligen våra kunder med att få ut det bästa av Google Workspace och Google. Via vår support och dess kanaler erbjuds alltid en personlig kontakt samt unika kunskaper och erfarenheter om hur ni på bästa sätt använder Google Workspace. Vårt mål är att hjälpa er att maximera användningen av funktionerna i er Google Workspace-domän och vi ger oss in förrän ni är nöjda.

Support

Supportavtal
Slutanvändare

Supportavtal Slutanvändare riktar sig till företag som värdesätter att slutanvändarna i Google Workspace-domänen har tillgång till support under ordinarie kontorstid, 09:00 – 17:00. Vi hjälper till med felsökning och ger information om hur användarna själva kan avhjälpa fel eller upplevda fel. Vi ger användarstöd för produktivitetsverktygen inom Google Workspace och förklarar hur de kan och bör användas.

Supportärenden registreras i vårt kundhanteringssystem, Zendesk och vi använder telefon, chatt och mail i kontakten med slutanvändarna. Inom två kontorstimmar får slutanvändaren bekräftelse på att vi mottagit supportärendet och inom åtta kontorstimmar påbörjas felavhjälpning.

Supportavtal Slutanvändare är kopplat till slutanvändarens konto i Google Workspace-domänen och kan bara användas av kontoinnehavaren.

Supportavtal Slutanvändare mån-fre 9-17

Supportavtal
Systemadministratör

Riktar sig till ett begränsat antal personer inom ett företag. Vi hjälper till med felsökning och ger information om hur användarna själva kan avhjälpa fel eller upplevda fel. Vi ger administratörsstöd för produktivitetsverktygen inom Google Workspace och förklarar hur de kan och bör användas. Det handlar i första hand om IT-ansvariga, medarbetare på IT-avdelningar, samt även andra personer som har administratörsbehörighet för Google Workspace-domänen och Chrome-enheter. Vi ger kvalificerad support i ärenden som oftast är mer tids- och kunskapskrävande än de vi möts av från slutanvändare. Vår support omfattar i huvudsak domänkontots organisationsstruktur och inställningar för användarkonton, grupper, säkerhet, Chrome-enheter, mobila enheter och Admin API.

Vi ger personlig support under ordinarie kontorstid 09:00 – 17:00. Samtliga ärenden hanteras via vårt kundhanteringssystem Zendesk med hjälp av telefon, chatt eller mail. Vid behov gör vi även konfigurationer på distans i t ex domänen och Chrome-enheter. Inom två kontorstimmar bekräftar vi att supportärendet tagits emot av oss och inom åtta kontorstimmar påbörjas felavhjälpning. Pris är per namngiven administratör.

Supportavtal Systemadministratör mån-fre 9-17