Support

Supportavtal som prioriterar behoven i din organisation

Online Partner är Nordens ledande specialister på Google Workspace och Google Cloud Platform. Vi erbjuder supportavtal som är anpassade till både företag och skolor. Med ett supportavtal får du personlig kontakt med våra medarbetare som erbjuder unika kunskaper och erfarenheter av Googles molnbaserade tjänster. Våra medarbetare är målinriktade och har ett starkt engagemang att hjälpa dig med dina frågeställningar och problem. Med ett supportavtal prioriterar vi dig och vi ger oss inte förrän du är nöjd.

Online Partner för skolan

Supportavtal för Företag

Supportavtal till företag finns i två versioner och är riktade till slutanvändare eller systemadministratörer.

Supportavtal för Skola

Supportavtal till skolor finns i flera versioner anpassade till de behov som finns i skolor och riktar sig till IT-ledare, skolledare, IKT-utbildare och systemansvariga.