Strategiska förvaltningsmöten för optimering av Google Workspace

Förvaltningsmöten är en prenumerationstjänst med upp till 12 möten per år

Online Partner AB erbjuder regelbundna förvaltningsmöten som är skräddarsydda för organisationer inom näringsliv, skola och offentlig sektor, oavsett storlek eller tidigare erfarenhet av Google Workspace. Förvaltningsmöten leds av våra certifierade Google-experter med ett strukturerat och metodiskt tillvägagångssätt för att säkerställa att vi uppfyller era specifika behov och mål.

Hur går det till?

Genom regelbundna möten följer vi upp pågående projekt, definierar mål och bryter ner dem i konkreta aktiviteter som ger er en effektiv användning av Google Workspace.

Mötesinnehåll

  • Utveckling och förbättring: Vi arbetar proaktivt med er för att optimera användningen av Google Workspace och maximera värdet för era medarbetare.
  • Systematiskt kvalitetsarbete: Vi identifierar tillsammans risker och utmaningar i god tid för att förebygga oönskade situationer.
  • Integration med andra plattformar: Vi optimerar samspelet mellan Google Workspace och andra digitala verktyg som används i er organisation där det är möjligt.
  • Användarvänlighet och kompetensutveckling: Vi erbjuder stöd, tips och råd för att öka användningen av Google Workspace och stärka medarbetarnas digitala kompetens.

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om Förvaltningsmöten? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.