Förvaltningsmöten

Utvecklar er organisation och Google Workspacedomän

Förvaltningsmöten är regelbundet återkommande aktiviteter där vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare för att utveckla och förbättra organisationens sätt att använda Google Workspace. Syftet är att optimera värdet av hur Google Workspace används av medarbetarna i verksamheten, men också att bidra till ett systematiskt kvalitetsarbete och arbetssätt som proaktivt identifierar risker och utmaningar i god tid innan oönskade situationer uppstår.

Förvaltningsmöte

För alla organisationer inom näringsliv, skola och kommun

Förvaltningsmöten riktar sig till små och stora organisationer – företag, skolor och kommuner, med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace. Aktiviteterna leds av Online Partners certifierade Googleexperter som strukturerat och metodiskt arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare för att säkerställa kvalitet och att vi uppnår de krav och mål som har definierats. Vi arbetar med olika frågeställningar som riktar in sig till exempel GDPR, juridik och säkerhet eller hur Google Workspace ska användas tillsammans med en ny digital plattform och andra stödverktyg som finns i organisationen.

Uppföljning av projekt och strategiska mål

Genom regelbundna Förvaltningsmöten varje månad har vi möjlighet att på ett strukturerat sätt följa upp pågående projekt, vad som gjorts och vad som behöver göras. Mål definieras och bryts ner i aktiviteter som sedan kan fördelas mellan Online Partner AB och uppdragsgivaren. Vi går igenom schemalagda och överenskomna aktiviteter, till exempel loggar i Google Cloud Directory Sync samt säkerhetsloggar. Vid behov genomförs arbetsmöten oftare för att följa upp resultat av olika aktiviteter. En gång per år genomförs ett förlängt möte med huvudsaklig inriktning på den strategiska utvecklingen av kundens Googledomän och att definiera mål för kommande 1-2 år. Kundansvarig från Online Partner ansvarar för att Förvaltningsmöten planeras och genomförs.

Förvaltningsmöten hanterar alla viktiga frågor om er Googledomän

  • Säkerhet
  • GDPR och andra juridiska frågeställningar
  • Hur Google Workspace fungerar tillsamman med andra digitala plattformar
  • Pedagogik och metodik i skolmiljö
  • Öka användningsgraden bland medarbetare
  • Tips och råd i det vardagliga arbetet
  • Stöd och bollplank för underbemannade organisationer
  • Framtida utmaningar

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om Förvaltningsmöten? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.