Optimerat Mailflöde

Säker e-post och skydd för din organisation mot bedrägerier

Optimerat Mailflöde är en tjänst från Online Partner som riktar sig till företag, kommuner och skolor som vill vara säkra på att e-post som skickas från organisationens Google-domän verkligen når fram till mottagaren utan att fastna i ett spamfilter. Optimerat Mailflöde säkerställer även att organisationens e-post och domän inte kan användas av bedragare för att sprida skräppost, virus eller annan skadlig kod.

Skydda din e-post

E-post fyller en viktig funktion i de allra flesta organisationer eftersom det är ett så effektivt verktyg för att kommunicera med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Problem med skräppost, e-postbedrägerier och domänmissbruk är dessvärre mycket vanligt. Alla kan drabbas – den egna organisationen, kunder, leverantörer, anställda, elever och vårdnadshavare. Ett falskt e-postmeddelande kan se ut att komma från en person eller ett företag som bedragaren vill utge sig för att vara, med den avsändarens exakta e-postadress. Ett annat vanligt problem är att e-post som skickas i all välmening sorteras bort av mottagarens spamfilter.