Skolans snabbaste väg till fullständig efterlevnad av GDPR

Förenkla arbetet med konsekvensbedömningar (DPIA), personuppgifter och efterlevnad av GDPR

Vi har verktygen som din skola behöver för att snabbt bli GDPR-kompatibla. Du kan uppnå fullständig efterlevnad av GDPR på några veckor. Vi har förberett det mesta åt dig så att du till exempel kan göra en risk- och konsekvensbedömning på bara några få minuter. Det som tidigare tog hundratals timmar gör du nu på en bråkdel av den tiden.

Genomför risk- och konsekvensbedömningar på en bråkdel av tiden med Edudatas ramverk för efterlevnad av GDPR

I arbetet med att efterleva GDPR är risk- och konsekvensbedömningar (DPIA, Data Protection Impact Assessment) det som tar mest tid och resurser från kommuner och skolor. Alla digitala appar och programvaror som används för till exempel administration och undervisning, måste regelbundet granskas med hjälp av en risk- och konsekvensbedömning. I en skola med 1000 elever är det inte ovanligt att flera hundra appar används och för varje app tar det upp till 8 timmar att genomföra en konsekvensbedömning. Med Edudatas webbaserade plattform tar det 5 minuter.