Konfigurering

Rätt konfigurering ökar er operativa effektivitet

Konfigurering innebär att vi med de inställningsmöjligheter som finns inbyggda i Googles molnbaserade tjänster, säkerställer att er Googledomän ger maximalt stöd åt de krav och behov som ni har i er verksamhet. En väl genomförd konfigurering skapar en robust, säker IT-miljö som minimerar risken för avbrott. Det ger dina medarbetare tillgång till de bästa molnbaserade produktivitetsverktygen och funktionerna, vilket bidrar till att den operativa effektiviteten i er verksamhet kan upprätthållas med högsta möjliga kontinuitet.

Konfigurering

Konfigurationen anpassas efter era krav och behov

En konfigurering omfattar bland annat användarkonton, behörigheter, lagring och inställningar för integritet och efterlevnad av GDPR samt även olika typer av hårdvara såsom datorer, Chromebooks, mobiltelefoner och mötesrumsutrustning. Det finns fler än 500 policies som kan tillämpas i en Googledomän.

Tydliga ekonomiska fördelar

Konfigurering handlar inte bara om att er IT-miljö ska fungera effektivt. Det förebygger även kostnadsökningar och brandkårsutryckningar för att hantera oförutsedda händelser. De ekonomiska fördelarna är tydliga och kan bland annat härledas till att en optimerad IT-drift leder till minskade kostnader inom flera områden till exempel administration, infrastruktur, outsourcade tjänster och olika typer av programvara. IT-personalens produktivitet ökar eftersom de inte behöver lägga lika mycket tid på underhåll. Deras tid kan istället optimeras vilket frigör värdefulla personalresurser till andra affärsrelaterade initiativ. Även användarnas produktivitet ökar. Minimal risk för driftstopp, cyberattacker, säkerhetsintrång, förändrings- och konfigurationsaktiviteter innebär att de ostört kan upprätthålla sitt arbete och kommunikation med kollegor och kunder.