Google Workspace for Education

Skolans bästa verktyg för undervisning, samarbete och kommunikation

Google Workspace for Education innehåller alla verktyg lärare och elever behöver för undervisning, samarbete och kommunikation. Samlat på ett ställe, tillgängligt var de än befinner sig och på vilken enhet som helst. Lärarna får mer tid till undervisningen och behöver inte ägna tid åt det administrativa. Eleverna lär sig modern problemlösning och får kunskaper och färdigheter som de behöver i vuxenlivet.

Google Workspace for Education

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om hur Google Workspace for Education kan stötta skolans undervinsing? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Lättanvända, flexibla och säkra verktyg som främjar undervisning, samarbete och kommunikation

Utbildning är nyckeln till utveckling och framgång. Online Partner hjälper skolor att börja använda Googles kostnadseffektiva verktyg för modern undervisning. Google Workspace for Education innehåller lättanvända, flexibla och säkra verktyg för undervisning, samarbete och kommunikation. Allt som behövs för undervisning, inlärning, samarbete och kommunikation finns samlat på ett ställe. Dokument, Gmail, Meet, Kalender, Kalkylark och Classroom hjälper lärare och elever att arbeta kreativt tillsammans eller självständigt.

Data och den personliga integriteten skyddas alltid av Googles säkerhetslösningar som ingen någonsin har lyckats göra intrång i. Lärare och skoladministratörer sparar mycket tid tack vare att flera processer som t ex administration, planering och undervisning kan hanteras utan att man behöver hoppa mellan olika plattformar. Dessutom går det att spara mycket pengar eftersom basversionen av Google Workspace for Education är gratis. Skolor kan därför kommer igång snabbt och göra anpassningar om nya behov uppstår.

Google Workspace for Education hjälper alla elever att bli framgångsrika i klassrummet. Ett stort och varierande utbud av assisterande teknik bidrar till en inkluderande undervisning som förstärker elevernas styrkor. Det gör det enklare för lärare att tillgodose elevernas behov, oavsett om det gäller nedsatt syn eller hörsel, rörelsehinder eller om de har olika lärstilar och metoder att bearbeta ny information. Kunskapsglädje och möjligheten att uppnå sin fulla potential blir viktiga drivkrafter för alla elever.

Välj bland fyra olika utgåvor av Google Workspace for Education

Education Fundamentals 

En gratis uppsättning användarvänliga verktyg som tillhandahåller en flexibel och säker grund för undervisning, samarbete och klasshantering.

Education
Standard

Baserad på Education Fundamentals och tillhandahåller dessutom förbättrad säkerhet genom Security Center, bättre överblick med verktyg som avancerade granskningsloggar och fler kontroller för avancerad mobilhantering som gör distansundervisning ännu säkrare.

Teaching and Learning Upgrade

Baserad på Education Fundamentals och Education Standard. Tillhandahåller förbättrade lärverktyg genom bl a avancerade videofunktioner för kommunikation i Google Meet, funktioner för att ge elever en bättre upplevelse i Classroom samt även verktyg som ger stöd åt kritiskt tänkande och akademisk integritet med hjälp av ursprungskontroller.

Education
Plus

Innehåller alla förbättrade säkerhetsfunktioner och verktyg från Education Standard och Teaching and Learning Upgrade. Education Plus är dock en prisoptimerad paketlösning som innehåller fler avancerade verktyg för undervisning, inlärning och samarbete samt funktioner för säkerhet och analys. För skolor med högt ställda krav på säkerhet och undervisningsverktyg.