Utbildningar i Google Workspace för lärare och skolpersonal

Google Workspace for Education är en stor och växande plattform med molnbaserade produktivitetsverktyg. Utveckling sker hela tiden och nya funktioner tillkommer i snabb takt. Online Partners utbildningar ger snabbt lärare och skolpersonal kunskap om Google Workspace for Educations olika verktyg och hur ni ska använda dem för att maximera det pedagogiska arbetet och det kollegiala samarbetet.

Utbildning som en del av organisationsutveckling

Vi tror att skolutveckling sker hela tiden, oavsett vilka intentioner huvudman eller rektor har. I en organisation utan tydliga mål, tydligt definierad utgångspunkt och riktlinjer sker skolutveckling lokalt: på skolor, i arbetslag och hos enskilda lärare och resultatet blir en mångfald av varianter. Vissa av dem är bra, väl förankrade i forskning och etablerad praxis. I bästa fall så får bra varianter spridning. I värsta fall existerar de bara hos en lärare, i ett klassrum och kunskapen försvinner när läraren byter arbetsgivare eller går i pension.