Google Workspace Audit

SÄKERHETSREVISION

Är er Googleinstans optimerad för er verksamhet?

Google Workspace Audit är en djupgående analys av hela er Googleinstans, inklusive Google Workspace. Vi går igenom tjänster och inställningar och resultatet presenteras i en rapport med tydliga rekommendationer och förslag på förbättringsåtgärder. Vid behov genomför vi specialanpassade workshops där ni tillsammans med våra experter tar fram en strategisk, lösningsfokuserad plan för er Googleinstans. Online Partner genomför Google Workspace Audit i alla organisationer som använder Googles molnbaserade tjänster, till exempel företag, skolor och kommuner.

Djupgående insikter och kunskap

Google Workspace Audit ger djupgående insikter och kunskap om frågeställningar som är avgörande för det fortsatta säkerhetsarbetet och optimeringen av er Googleinstans, till exempel:

  • Är alla säkerhetsinställningar anpassade för att skydda era digitala tillgångar och era medarbetares persondata i Google Workspace?
  • Har ni byggt en domän med organisationsenheter och grupper som är funktionella och säkra, så att er Googleinstans ger maximal effektivitet?
  • Är alla kollaborativa applikationer säkra?
  • Är varje användares data lättåtkomlig för de som ska ha tillgång till den, och är den blockerad för personer som inte ska ha behörighet?