Online Partners kvalitetspolicy

Online Partner är specialister på Googles molnbaserade tjänster och är sedan 2010 certifierad partner till Google. Vårt fokus är att hjälpa företag, skolor, organisationer och myndigheter att förbättra produktivitet, samarbete och kommunikation med stöd av Googles molnbaserade tjänster.

Online Partners  totala kvalitetsutfall är något som samtliga medarbetare  i företaget har möjlighet att påverka genom delaktighet och personligt ansvar. Det är vår framgångsfaktor i strävan mot ständiga förbättringar  och att kontinuerligt  höja kvaliteten på företagets produkter och tjänster. Varje medarbetare har den kunskap och kompetens inom sitt område som behövs så att vi tillsammans kan utmana och utveckla vårt arbetssätt, samt leva upp till vår mission “Bättre Tillsammans”.

Att upprätthålla en god kvalitetsnivå är en grundförutsättning för att uppnå företagets övergripande mål och därigenom bidra till nöjda kunder, god lönsamhet, hållbar utveckling samt långsiktig konkurrenskraft.

Detta innebär att vi:

  • Ger alla kunder ett personligt och professionellt bemötande
  • Håller en hög servicenivå genom bland annat snabb återkoppling på inkommande ärenden
  • Kontinuerligt vidareutvecklar oss själva genom kompetensutveckling, ansvarskänsla och engagemang
  • Upprätthåller kontinuerlig dialog med intressenter om ständiga förbättringar av vårt erbjudande
  • Tillhandahåller erbjudanden som överensstämmer med kundernas krav och förväntningar
  • Lever upp till kravefterlevnad på  lagar, förordningar och våra  intressenters krav.
  • Utvecklar och förbättrar våra ledningssystem för kvalitet och miljö ISO 9001 och 14001
  • Ständigt utveckla våra processer och verktyg för att säkerställa  ett bra stöd i det dagliga arbetet
  • Håller god ordning samt tillser att vi har en säker och funktionell arbetsmiljö