Skola & Undervisning

Nordens ledande experter för Googleskolor

Samarbete, kommunikation, effektiv undervisning och administration i en kostnadseffektiv IT-miljö som med hög säkerhet och efterlevnad av GDPR skyddar data och elevers integritet.

Google har ända sedan företaget startade målmedvetet utvecklat Google for Education som idag är en av världens populäraste plattformar för undervisning och lärande. Fler än 180 miljoner studenter och lärare i skolor och universitet runt om i hela världen använder Google for Education varje dag. Oavsett om du är en del av skolans ledning, är lärare eller IT-administratör – Google for Education erbjuder en användarvänlig digital miljö med en integrerad uppsättning verktyg och tjänster som har utformats för att stödja administration, undervisning och lärande.