Konsultation
Säkerhet & Teknik

Vi hjälper dig att skydda din verksamhet

Den digitala miljön förändras kontinuerligt och du behöver hela tiden säkerställa att du har rätt kunskap för att ligga steget före och kunna hantera säkerhetsrisker och incidenter. Online Partner är specialister på Googles säkerhetslösningar och är sedan 2010 certifierad partner till Google.

Vi erbjuder professionell konsultation och rådgivning inom Säkerhet & Teknik, både på strategisk och operativ nivå, åt verksamheter inom den offentliga och privata sektorn. Vi genomför bland annat objektiva analyser av digitala säkerhetsrisker i våra uppdragsgivares IT-miljö och tar fram beslutsunderlag för hur säkerheten kan utvecklas och förstärkas. Vi ger förslag på lämpliga åtgärder och kan även vägleda implementeringen för att säkerställa att åtgärderna leder till att rätt resultat uppnås.