Migrering

Snabb och säker migrering av data mellan olika IT-miljöer

Online Partner är experter på Google molnbaserade lösningar och vi har en gedigen kunskap om hur data migreras med maximal säkerhet och dataintegritet mellan olika it-miljöer och geografiskt skilda platser. Varje migrering är unik och vi gör alltid en noggrann analys för att anpassa migreringen till era behov och tekniska förutsättningar. Oavsett vilken IT-miljö och kompletterande tjänster ni använder – vi hjälper er att snabbt och säkert flytta data, e-post inklusive underliggande mappstruktur, kontakter och kalenderinnehåll till Google Workspace.

Migrering Cloud

När behövs en migrering?

Det finns flera anledningar till att en migrering behöver genomföras. En organisation kan genomgå förändringar efter ett företagsuppköp, en ihopslagning av verksamheter eller när olika verksamheter ska separeras. Det kan också vara organisationens interna IT-krav som har förändrats och att den nuvarande IT-miljön inte har förutsättningar att leva upp till de nya kraven. Att byta till Google Workspace kan då vara en del av en strategisk förflyttning till en ny IT-miljö som erbjuder bättre verktyg för produktivitet, samarbete, säkerhet och kostnadseffektivitet.

En annan vanlig situation är att en organisation har en fragmenterad IT-miljö, vilket innebär att de använder tjänster från flera olika leverantörer, till exempel Dropbox, Teams, Zoom, One, webhotell och Google Drive, vilket ofta skapar oreda och ineffektivitet. En migrering är då ett led i en konsolidering av tjänster och en förflyttning av data till Google Workspace där alla arbetsverktyg finns samlade på ett och samma ställe.

Kontrollerad process i flera steg

Vi inleder alltid ett migreringsuppdraget med att kartlägger er IT-miljö, vilka tjänster ni använder och vilket innehåll som ska förflyttas till Google Workspace. Migreringen genomförs metodiskt och säkert, utan störningar eller dröjsmål. Ofta handlar det om att föra över medarbetarnas e-post, kontakter och kalenderinnehåll till Google Workspace. Även filer och till exempel officedokument som lagrats i den gamla lösning kan migreras till Google Workspace. Vi hjälper även till med konfiguration av företagets mobila lösningar så att data och funktioner blir tillgängliga i både datorer och mobiltelefoner var ni än befinner er.

Cloud Migration

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att snabbt och säkert migrera data mellan olika IT-miljöer. Fyll i formuläret: