Afi Backup för Google Workspace

Säkerhetskopiering av all data i Google Workspace

Digital information kan vara varje organisations mest värdefulla tillgång. Vad skulle hända om ni förlorar all data? Ransomware, virus och annan skadlig kod är stora säkerhetshot, men även en vanlig användare eller systemadministratör kan av misstag radera information eller på annat sätt skada den. Afi Backup för Google Workspace är en molnbaserad tjänst som ger din organisation en heltäckande och säker back-up av data i Google Workspace.

Afi Backup för Google Workspace

Heltäckande back-up av Google Workspace

Afi Backup för Google Workspace skyddar ditt företag från dataförluster, ekonomisk skada och försämrat förtroende från dina kunder och partners. Tjänsten använder avancerade funktioner som stöds av artificiell intelligens för att skapa effektiva backup-rutiner för data som genereras i Google Workspace, till exempel Gmail, Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark, Google Kalender och Google Kontakter.

Afi Backup för Google Workspace hjälper dig att skapa automatiserade back-uprutiner som säkerställer att dina säkerhetskopior alltid är aktuella och regelbundet uppdaterade. Du kan själv bestämma hur ofta säkerhetskopieringen ska genomföras; en gång i veckan, varje dag eller timme. Säkerhetskopieringen är heltäckande och omfattar all data inklusive Drive, dokument, filer, bilder, delningsrättigheter, dokument-ID, metadata, datum, ägare av filer och även individuella epoststrukturer etiketter, mappar och trådar).

Snabb och säker molnbaserad back-up

  • Automatiserad back-up varje vecka, dag eller timme
  • Enkel, effektiv hantering med SLA-baserad back-up
  • AI-verktyg skyddar mot ransomware, virus andra cyberhot
  • Kryptering skyddar mot otillåten åtkomst, radering och modifiering av data
  • Intuitivt användargränssnitt ger snabb överblick och tillgång till mängder av funktioner
  • Skalbar till 10 000-tals användare
  • Kompatibel med GDPR, CCPA och andra dataskyddsförordningar
  • Kontinuerlig utveckling med nya funktioner och uppdateringar varje kvartal