Vallentuna Friskola migrerar från Office 365 till Google

Online Partner levererade Chromebooks, licenser för Workspace for Education, expertkunskap, migrering, konfiguration, konsultation inom hela Googles produktsortiment för skolor som stöd i Vallentuna Friskolas förflyttning till Google från Office 365.

Utmaningen

Vallentuna Friskola har tidigare använt PC/Mac-datorer och enheter i en svåradministrerad och kostnadskrävande miljö. Det fanns ett stort behov av att få en kostnadseffektiv IT-miljö som förenklade det administrativa arbetet och som dessutom bidrog till att förbättra skolans pedagogiska verksamhet.

Lösningen

För att kunna effektivisera och förbättra administration och undervisning valde Vallentuna Friskola att byta ut den gamla IT-lösningen och istället låta personal och elever använda Googles molnbaserade lösningar tillsammans med Chromebooks. Genom att migrera data från det gamla system kunde personalen få tillgång till sina dokument, epost och kalenderinformation i Google Workspace for Education.

Resultatet

Vallentuna Friskola har gått från en komplex och dyr IT-miljö till en enkel, strukturerad och användarvänlig miljö baserad på Google Workspace for Education och Chromebooks. Den nya miljön präglas av moderna datorenheter med längre livstid, lägre kostnad och betydlig enklare hantering och administration. Lärare och elever har fått moderna verktyg som bidrar till bättre samarbete och undervisning.

Produkter

  • Google Workspace for Education
  • Chrome Education Upgrade
  • Chromebooks
  • Migrering

Om Vallentuna Friskola

Vallentuna Friskola är en fristående grundskola med ca 240 elever i årskurs 6-9. Skolan etablerades 2002 och ligger centralt i Vallentuna med närhet till kommunikationer, idrottsplats och natur. Verksamhetens målsättning är att ligga i framkant när det gäller måluppfyllelse, undervisningskvalitet och trygghet.

“Vi är väldigt nöjda. All personal och alla elever har en egen Chromebook. Google Workspace for Education har tillfört nya pedagogiska arbetsverktyg i undervisningsarbetet. Gemensam information, t ex planering och vad som ska göras under lektionerna i varje ämne blir snabbare tillgänglig för eleverna. Det var speciellt tydligt under pandemin när eleverna var hemma och var med på lektionerna på distans.”

Camilla Stahre
Bitr. Rektor och Speciallärare