Chrome Education Upgrade – Effektivare administration och maximal användarupplevelse

Chrome Education Upgrade-licenser är skolans verktyg för att säkerställa att Chromebookdatorerna används på det sätt som de är avsedda för och skräddarsy användarupplevelsen för varje elev, klass eller grupp. När varje Chromebook har en egen licens är det möjligt att administrera och konfigurera datorerna på ett kostnadseffektiv och säkert sätt vilket bidrar till att frigöra tid åt både lärare och IT-administratörer.


Hantera alla datorer via webbaserat administrationsverktyg

Det spelar ingen roll om det är 10 eller 10 000 Chromebooks. Det webbaserade administrationsverktyget gör det enkelt för IT-administratörer, lärare och IKT-ansvariga att maximera användarupplevelsen utan behöva gå in i varje enskild dator.

Gruppera Chromebooks

Hantera policyer, appar och inställningar för olika grupper av användare, t ex genom att dela in elever efter årskurs eller ämne samt skilja på elever och personal.

Förinstallera och blockera appar

Vissa appar kräver att licenser finns på varje Chromebook, t ex ChromEx för digitala prov. Licenserna gör det möjligt att svartlista, godkänna och förinstallera appar, tillägg och webbadresser.

Hantera användarnas åtkomst

Bestäm vilka resurser användarna ska ha tillgång till. Gör det möjligt för elever att dela på en Chromebook. Begränsa åtkomst till vissa webbplatser och innehåll.

Avancerade säkerhetsfunktioner

Spärra datorer som är stulna eller som har kommit bort. Blockera utomstående från att logga in på skolans Chromebooks. Plocka ut serienummer och MAC-adresser. Låsa och spärra funktioner. Inventariehantering – vilka enheter används, vilka är på service.

Lösningen på skolornas utmaning

Utmaningen för skolornas IT-administratörer är att hitta rätt lösning för den digitala undervisningen som även tar hänsyn till krav på hög säkerhet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Chrome Education Upgrade gör det möjligt att ha full kontroll över skolans totala innehav av Chrome-enheter och säkerställa att de alltid är är uppdaterade med de bästa funktionerna och apparna. Detta innebär att lärarna kan fokusera på pedagogik och utbildning med sina elever utan att kompromissa på säkerhet och integritet.

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om Chrome Education Upgrade-licenser? Du når oss på info@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00.