Gemini Education

Din AI-assistent för ett effektivt och kreativt klassrum

Gemini Education är en kraftfull AI-assistent integrerad i Google Workspace for Education. Med Gemini får lärare ett verktyg som effektiviserar, inspirerar och skapar nya möjligheter i det digitala klassrummet.

I dagsläget finns Gemini Education endast på engelska, spanska och portugisiska. Fler språk tillkommer kontinuerligt och i en allt snabbare takt.

Google Gemini Education

En ny era av AI-stöd i klassrummet

Google Gemini Education representerar ett banbrytande steg inom utbildningsteknik, genom att integrera kraftfull artificiell intelligens (AI) direkt i Google Workspace for Education. Med Gemini får lärare tillgång till en intelligent assistent som revolutionerar hur de arbetar, lär sig och samarbetar.

Gemini fungerar som en virtuell kollega för lärare, vilket avlastar dem från repetitiva uppgifter och frigör tid för det som är viktigast: att skapa meningsfullt lärande för eleverna.

Framtiden för utbildning

Gemini Education är inte bara ett verktyg, det är en vision för framtiden av lärande. Genom att utnyttja kraften i AI, skapar Gemini möjligheter för lärare att bli ännu mer effektiva och för eleverna att nå sin fulla potential. Det är en resa mot ett mer personligt, engagerande och inkluderande utbildningssystem för alla.

Funktioner och fördelar

Effektivisera: Spara tid med automatiserade uppgifter som att skapa lektionsplaneringar, sammanfatta dokument och generera idéer.

Inspirera: Få nya perspektiv och kreativa förslag för att skapa engagerande lektioner och anpassa innehållet efter elevernas behov.

Personalisera: Skräddarsy lärandet för varje elev genom att anpassa material och uppgifter baserat på deras styrkor och intressen.

Samarbeta: Använd Gemini som en tankepartner för att utveckla idéer tillsammans med kollegor eller elever.

Säkerhet: Skydda elevernas data med Googles robusta säkerhetsåtgärder och dataskydd.