Därför väljer Svenska skolor
Google for Education

Google for Education växer och har nu en ledande position, inte bara i Sverige utan i hela världen. Även Chromebooks ligger på första plats när svenska kommuner och friskolor väljer elevdatorer. Workspace for Education är världens största lärmiljö och används av över 170 miljoner elever och lärare. Med de bästa verktygen för undervisning, pedagogik och kommunikation kan de tryggt och säkert arbeta kreativt tillsammans eller självständigt. Data och den personliga integriteten skyddas alltid av Googles säkerhetslösningar som ingen någonsin har lyckats göra intrång i. Skolor som väljer Chromebooks kan dessutom räkna med fler än dubbelt så många elevdatorer för samma budget.

Förvaltningsmöte

Har du frågor och funderingar? Boka ett möte med oss direkt!

Just nu erbjuder vi en kostnadsfri workshop som ger dig insikter i det tekniska, pedagogiska och ekonomiska förutsättningarna. Boka in en tid som passar dig redan nu.

Online Partner – Bäst för skolor som använder Google

Sedan 2010 är vi certifierad partner till Google. Vi hjälper rektorer, lärare och IKT-strateger att utveckla skolans administration och pedagogik med stöd av Googles lösningar. Flera av våra medarbetare har mångårig erfarenhet från läraryrket, som skolledare och IKT-strateger och vet exakt vilka utmaningar som skolor och kommuner har idag.