Har du problem med skräppost i din Google-domän? Kommer din e-post inte fram till mottagaren?

Optimerat Mailflöde är en tjänst från Online Partner som hjäper företag, kommuner och skolor att optimera mailflödet i Google-domäner.

E-post fyller en viktig funktion i de allra flesta organisationer eftersom det är ett så effektivt verktyg för att kommunicera med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Problem med skräppost, e-postbedrägerier och domänmissbruk har dessvärre blivit mycket vanligt. Alla kan drabbas – den egna organisationen, kunder, leverantörer, anställda, elever och vårdnadshavare. Ett falskt e-postmeddelandet kan se ut att komma från en person eller ett företag som bedragaren vill utge sig för att vara, med den avsändarens exakta e-postadress. Ett annat vanligt problem är att e-post som skickas i all välmening sorteras bort av mottagarens spamfilter.

Företag, kommuner och skolor måste kunna lita på att den e-post som skickas från den egna organisationens domän verkligen når fram till rätt mottagare och att inga obehöriga använder organisationens system till att sprida skräppost.

Vill du veta mer om tjänsten Optimerat Mailflöde?

Optimera ditt mailflöde för säkrare leverans och mottagning av e-post

Online Partner har expertkunskap om vad du behöver göra för att undvika problem med skräppost. Vi kan säkerställa att er e-post och domän inte kan användas av bedragare och att den e-post som ni vill skicka, inte fastnar i spamfilter hos mottagaren.

Tjänsten Optimera Mailflöde eliminerar problem med skräppost, e-post som inte kommer fram, e-postbedrägerier och domänmissbruk i din Google-domän.

Läs mer om tjänsten Optimerat Mailflöde

Online Partners tjänst Optimera Mailflöde eliminerar problem med skräppost, e-post som inte kommer fram, e-postbedrägerier och domänmissbruk i din Google-domän.