Skydda företaget mot utpressningsvirus (ransomware) med Chrome OS

Brott med utpressningsvirus har ökat kraftigt i samband med den globala övergången till hybridarbete och arbete på distans. Utpressningsvirus krypterar data och gör den otillgänglig för användare, vilket innebär kostsamma hot för organisationer i alla branscher.

Chrome OS är en cloud first-plattform som ger skydd mot utpressningsvirus som standard. Faktum är att inga attacker av utpressningsvirus någonsin har rapporterats för Chrome OS-enheter, vare sig från företag, utbildningssektorn eller från privatpersoner.

Chrome OS har integrerade proaktiva säkerhetsfunktioner som bekämpar utpressningsvirus

Data och filer säkerhetskopieras automatiskt i molnet och kan återställas: Chrome OS är en cloud first-plattform, vilket gör att den mängd data som lagras på enheten och är mottaglig för utpressningsvirus begränsas markant. All användardata säkerhetskopieras i molnet. Om utpressningsvirus skulle kringgå säkerhetsåtgärderna i Chrome OS kan dina användaruppgifter och filer enkelt återställas nästan omedelbart.

Körbara filer blockeras: Körbara filer, som kan innehålla utpressningsvirus, kan inte köras i Chrome OS. I Chrome OS fungerar bara utvalda appar från Google som har genomsökts efter skadlig programvara.

utpressningsvirus ransomware

Skrivskyddat operativsystem

Systemfiler finns i en separat partition för att säkerställa att operativsystemet inte kan modifieras av appar eller körbara filer och därför är otillgängligt för utpressningsvirus.

Google Säker webbsökning

Google Säker webbsökning varnar proaktivt när användare är på väg att navigera till farliga webbplatser eller före nedladdning av farliga filer.

Automatiska uppdateringar

Chrome OS uppdateras regelbundet och automatiskt i bakgrunden och ger kontinuerligt skydd mot hot.

Verifierad uppstart

Om en attack äger rum bekräftar verifierad uppstart att operativsystemet inte har komprometterats, och om detta skulle ske återställs operativsystemet till en tidigare version.