Byängsskolan – vägen till bättre skolverktyg och lägre kostnader

Online Partner har levererat kompetens inom G Suite for Education, migrering och administration av molntjänster samt digital examinering. Vi har även levererat Chromebooks och Online Partners applikation för digitala prov – ChromEx.

Utmaningen

Med nästan 500 elever som använde iPads blev det tydligt att kostnaderna för hårdvara och underhåll skenade. En sådan datormiljö gick inte att motivera. Även ur elevernas perspektiv var det tydligt att en ny, mer användarvänlig lösning behövdes. Skolan ville dessutom hinna testa fram ett digitalt verktyg för nationella prov, innan Skolverkets nya regler om digitala kunskapskontroller infördes.

Lösningen

För att lösa Byängsskolans utmaning levererade Online Partner utbildning inom G Suite for Education, cloud migration, cloud administration och digital examination. Elever och lärares arbetsverktyg byttes ut till Chromebooks och vi introducerade den digitala provappen ChromEx som är utvecklad av Online Partner.

Resultatet

Införandet av Chromebooks innebär lägre kostnader för hårdvaran under enhetens livslängd. TCO, total cost of ownership beräknas vara åtminstone 50 % lägre. Elever och lärares nya arbetsverktyg har gjort att skolan kunnat förstärka sitt fokus på pedagogik och undervisning. Införandet av provappen ChromEx har även medfört en kvalitetsökning, eleverna skriver längre och bättre texter på proven.

Vi räknade på vad det kostade att befinna sig i fel datormiljö där leverantörerna började höja priserna. Vi kom fram till att det inte längre gick att motivera att ha kvar PC och iPads i skolverksamheten. Inte bara av kostnadsskäl utan även ur ett användarperspektiv för alla våra elever och lärare. De behövde bättre arbetsverktyg så att vi kunde fokusera på utbildning och pedagogik.

Jonas Livervall, vice VD, Byängsskolan

Om Byängsskolan

Byängsskolan ligger i Täby. Här bedrivs undervisning för ca 800 elever – från förskolan upp till årskurs 9 inklusive två små särskolegrupper för F-9.

Produkter som används

  • Chrome Education
  • Google Cloud Platform
  • Google Cloud Training
  • Google for Education