Klarahill – Reducerade kostnader tack vare Google Cloud Platform

Online Partner anlitades som IT-arkitekt och expert på Google Cloud Platform och övriga molnbaserade tjänster från Google för att ta fram en ny, modern och skalbar IT-miljö åt Klarahil.

Utmaningen

Klarahill befann sig i ett mycket expansivt skede med många förvärv av mindre begravningsbyråer i hela landet. Den gemensamma IT-miljön var kraftigt fragmenterad och oöverblickbar, vilket skapade problem för de fastslagna tillväxtplanerna. Det fanns ett stort behov av en enhetlig IT-miljö.

Lösningen

Online Partner tog fram en lösning för en standardiserad IT-miljö som baserades på Google Workspace, Google Cloud Platform och Chrome Enterprise. Genom att implementera Cameyo i Google Cloud Platform fick man möjlighet att köra nödvändiga Windowsapplikationer på Chromebooks.

Resultatet

Den strategiska förflyttningen till en ny IT-miljö skapade en stabil plattform för fortsatt expansion. Klarahill kan tryggt lita på att oavsett förvärv så vet man att nuvarande och framtida programvaror kan användas på alla enheter i hela koncernen. Eftersom driften av Cameyo görs i Google Compute Engine så kan servrar startas och stängas av dynamiskt, vilket sparar pengar och miljön.

Om Klarahill

Klarahill grundades 2014 när 22 familjeföretag gick samman i ett gemensamt ägande. Idag består Klarahill av ca 60 lokala kontor som är auktoriserade av Sveriges begravningsbyråers förbund. Det personliga är centralt, både när det gäller bemötande och för att utforma skräddarsydda personliga begravningar.

Det var ett stort kliv framåt för organisationen att kunna introducera en ny molnbaserad IT-miljö som vilade på Google Cloud Platform och Google Workspace och samtidigt kunna använda windowsbaserade program vid behov.