OASEN

Nya undervisningsverktyg och ökad IT-säkerhet

Online Partner levererar licenser samt expertkunskap om Google Workspace, säkerhet och integritet i skolans digitala miljö.

Utmaningen

För två år sedan drev en framtidsinriktad chef igenom att Oasen skulle byta IT-miljö. På egen hand genomförde han en lyckad förflyttning till Google och Chromebook så att elever och personal hade nya effektiva, verktyg när höstterminen började. Nästa steg var att hitta en långsiktig partner med djup kunskap om Google samt de utmaningar och krav som skolorna har inom säkerhet och integritet.

Lösningen

Oasen fick kontakt med Online Partner. Ett systematisk arbete inleddes med regelbundna Förvaltningsmöten som gick ut på att kartlägga behov och höja kunskapen om säkerhet och integritet i digitala miljöer. Flera åtgärder har genomförts ex 2-faktorverifiering, begränsade sessionlängder och avaktivering av “trusted device”. Man har även aktivt valt region för lagring av data (Europa).

Resultatet

Med Google Workspace for Education har Oasens skolor fått nya verktyg som uppskattas av elever och lärare. Tack vare Chrome Education Upgrades kan skolans innehav av Chromebooks enkelt administreras. Oasen har en välanpassad metodik för hantera säkerhet och integritet. Tack vare SafeSearch har Oasen kunnat spara ca NOK 40 000 eftersom man inte längre behöver betala 3:e part för den funktionen.

“Google Workspace for Education är en förbluffande bra lösning och möjligheten att arbeta med länkar i mail och dokument har hjälpt oss mycket. Samtidigt är vetskapen om att vi arbetar systematiskt med säkerhet och integritet viktig för att skapa trygghet i organisationen.”

Roar Tufteland, Drifts- & Säkerhetsansvarig IKT, Oasen Skole, Norge

Om Oasen Skole

Oasens skolor är fristående skolor som har kristna grundvärderingar som riktlinje. Den första skolan grundades 2002 i Birkelid, Songdalen. Idag bedrivs skolverksamhet på sex orter i Norge. Antal elever uppgår till ca 600 och samt ca 150 medarbetare. Oasen ägs gemensamt av tre församlingar.