ChromEx till Göteborg
En digital provapplikation för 66 000 studenter

Utmaningen

2016 blev Online Partner kontaktade av Göteborgs Stad. De hade utvärderat flera olika lösningar för digitala prov men ingen av dem kunde tillgodose deras krav; en kostnadseffektiv applikation för digitala prov som inte kräver en massa utbildning och administration. Online Partner antog utmaningen att skapa en prototyp som kunde matcha kraven från Göteborgs Stad.

Minimalt behov av utbildning

Lärarna hade redan flera olika applikationer och administrativa system som de förväntades använda. Att tillföra ännu fler applikationer skulle innebära höga utbildningskostnader och missnöje bland stadens 11 000.

Ingen administration

De lösningar som staden tidigare provat hade krävt mycket support från skolornas IT-ansvariga och administratörer för att få fram ett prov som lärarna kunde använda. Att ha en särskilda administratörer för att hantera en examinationsapplikation skulle bli alldeles för dyrt. Lärarna måste kunna hantera alla delar av applikationen själva.

Kostnader

Alla lösningar som hade utvärderats var alldeles för resurskrävande på grund av höga licenskostnader och eftersom de tog så mycket tid i anspråk av lärare och administrativ personal. Kostnaderna för en ny lösning måste minimeras om Göteborgs Stad skulle kunna använda den.

Tekniska krav

Grundläggande funktioner för att formattera text: storlek, fet och kursiv stil samt stöd för 10 000 tecken.

  • Automatiserad provisionering för fler än 66 000 elever.
  • Låsa åtkomst till internet för att undvika fusk
  • Offline cacheminne om internetuppkopplingen bryts
  • Datorenheten ska rensas när provet har lämnats in

Lösningen

Online Partner accepterade utmaningen och under hösten 2016 kunde vår lösning, ChromEx, börja användas av Göteborgs Stad. Här är de tre viktigaste komponenterna i vår lösning:

Minimera utbildningsbehovet

Vår slutsats för att minimera behovet av utbildning var att vi behövde använda den kunskap som redan fanns hos skolpersonal och elever. Vi använde samma beteende, navigation och design som Google använder i deras egna applikationer. Det här underlättades av Googles ramverk för design, grafik och ikoner är tillgängligt gratis.

Vår utgångspunkt är även att lärarnas tid ska spenderas så mycket som möjligt på deras primära verktyg, Google Workspace. Därför byggde vi integrationer med bland annat Google Classroom, Drive, Dokument och Kalender. Det här gör att ChromEx är exceptionellt enkel att använda och de flesta lärarna behöver ingen utbildning alls.

Ingen administration

Vem ska göra provet, när ska provet göras, i vilket ämne, och med vilka resurser? Tack vare integrationen med Google Workspace kan vi använda de Googlekonton som redan finns i skolans organisation. Kontot används bland annat för att logga in i ChromEx vilket underlättar hela förfarandet inklusive administrationen. När provet har slutförts konverteras det till ett Google Dokument och sparas på Drive. Här kan läraren enkelt hitta provet, göra markeringar och kommentarer på ett sätt som de redan är vana vid.

Kostnader

Vi har gjort ChromEx långsiktigt kostnadseffektiv tack vare:

  • Vi följer Googles ramverk för design och grafik interface, och undviker därmed kostnadskrävande utvecklingsarbete.
  • Användardriven utveckling där vi planerar och utvecklar nya funktioner på begäran av lärare.
  • ChromEx byggs på Google Cloud Platform som utgör grunden för säkerhet, skalbarhet och kostnadseffektivitet

Det som startade med ett samarbete och en prototyp resulterade i en helt ny applikation för digitala prov – ChromEx. Idag används ChromEx över hela världen och flera miljoner prov och examinationer har utförts. Applikationen en imponerande lista av funktioner och utvecklas kontinuerligt efter lärares önskemål om förbättringar och justeringar.