Dals-Ed kommun – Ny hybridmiljö till kommunens medarbetare

Online Partner bidrog till kommunens förändringsarbete “IT-Design 1.0 – 3.0” 2019-2022 med expertkunskap om Googles molnbaserade verktyg: Licenshantering Projektledningsstöd Förvaltningsstöd Användarutbildning Kontinuerlig anpassning/konfigurering

Utmaningen

Att med utgångspunkt från kommunens dåvarande lösning med MicroFocus (Novell eDirectory/VIBE intranät/GroupWise), utveckla en ny kostnadseffektiv IT-miljö åt kommunen som uppfyller högt ställda krav på användarvänlighet, efterlevnad av GDPR samt kompatibilitet med framtida krav och behov.

Lösningen

En ny infrastruktur introducerades efter bara ett par månaders förberedelser. Personalen i kommunen började arbeta i en hybridmiljö med Google Workspace Business Standard & GW for Education Plus i skolverksamheten, Microsoft AD och en IAM-tjänst från Cybercom. Personalen fick nya verktyg för produktivitet, kommunikation och samarbete.

Resultatet

Användarundersökningar visade under implementeringsperioden en ökande positiv inställning till förändringen och de nya verktygen. 75 % svarade att de tycker att Gmail fungerar bättre än tidigare lösning och 60 % svarade att de tycker att Kalender fungerar bättre än tidigare lösning. 63 % tycker att Google Workspace är ett användarvänligt verktyg. Kommunen förnyade nyligen licenserna för en 5-årsperiod, t o m 2027.

För att få ett kvalitativt beslutsunderlag togs en detaljerad jämförelserapport fram som dessutom blev en viktig del i projektets framgång. Den redogjorde för tre alternativ – kommunens nuvarande lösning, MicroFocus (Novell eDirectory/VIBE intranät/GroupWise) samt Microsoft O365 och Google Workspace. Jämförelsefaktorerna var kostnadseffektivitet, användarvänlighet, informationssäkerhet och kompatibilitet med en snabbt föränderlig omvärld.

En viktig framgångsfaktor var att det fanns ett kvalitativt beslutsunderlag med en detaljerad jämförelse mellan tre olika alternativ – kommunens nuvarande lösning, MicroFocus (Novell eDirectory/VIBE intranät/GroupWise) samt Microsoft O365 och Google Workspace. Jämförelsefaktorerna var kostnadseffektivitet, användarvänlighet, informationssäkerhet och kompatibilitet med en snabbt föränderlig omvärld.

Om Dals-Ed kommun

Dals-Ed är en kommun med 4 800 invånare i de nordvästra delarna av Dalsland, Västra Götalands län. Dals-Ed är första kommunen i Sverige där ledning och politiker tagit initiativ och varit drivande i att förändra IT-miljön genom en förflyttning till Google i syfte att ge förbättrat stöd åt verksamheten.

Produkter som används

  • Chrome Enterprise Upgrade
  • Google Cloud Platform
  • Google Workspace Business Standard
  • Google Workspace for Education Plus