Klarahill – Digital transformation med Google Workspace

Online Partner utvecklade en digital strategi, levererade expertkunskap och licenser som hjälpte Klarahill att göra en förflyttning bort från en kostnadskrävande IT-miljö med hög komplexitet och dålig säkerhet.

Utmaningen

Klarahill använde olika typer av datorer och enheter i en ostrukturerad, svåradministrerad och kostnadskrävande miljö. Det fanns ett stort behov av att få en enhetlig och kostnadseffektiv IT-miljö som kunde förbättra produktivitet, kommunikation, samarbete och säkerhet mellan hundratals medarbetare som är utspridda på många lokalkontor i landet.

Lösningen

För att skapa en enhetlig, effektiv och säker IT-miljö valde Klarahill att införa Googles molnbaserade lösningar ChromeOS och Chromebooks för att kunna arbeta effektivt med de moderna verktygen i Google Workspace. För att höja säkerheten ytterligare infördes även tvåfaktorsautentisering.

Resultatet

Klarahill gick från en komplex och dyr IT-miljö till en enkel, strukturerad och användarvänlig miljö, baserad på Google Workspace och ChromeOS. Den nya miljön präglas av moderna, effektiva verktyg med längre livstid, lägre kostnad och betydligt enklare hantering och administration. Resultatet är en ökad kostnadseffektivitet, högre säkerhet, bättre samarbete och produktivitet.

Om Klarahill

Klarahill grundades 2014 när 22 familjeföretag gick samman i ett gemensamt ägande. Idag består Klarahill av ca 60 lokala kontor som är auktoriserade av Sveriges begravningsbyråers förbund. Det personliga är centralt, både när det gäller bemötande och för att utforma skräddarsydda personliga begravningar.

Förflyttningen till Google innebar att Klarahill inte längre behövde den externa helpdeskfunktionen som man tidigare abonnerade eftersom det inte uppstod några komplexa problem i den nya Googlebaserade IT-miljön. Det som tidigare kunde ta några timmar att lösa åt en medarbetare kunde de nu snabbt lösa på egen hand.