Fauske kommun testar Google for Education i årskurs 9

Projektet genomförs med stöd från Google och omfattar även utbildning av personal i hur Chromebooks administreras och hur man använder dem i den pedagogiska verksamheten.

Utmaningen

Skolorna i Fauske kommun har tidigare använt olika typer av datorer och enheter i en ostrukturerad, svåradministrerad och kostnadskrävande miljö. Datorer och utrustning var dessutom äldre och behövde förnyas vilket krävde stora resurser. Det fanns ett stort behov av att få en enhetlig och kostnadseffektiv IT-miljö som dessutom kunde motsvara verksamhetens kvalitetskrav på administration, support och moderna pedagogiska verktyg för att förbättra och förenkla arbetet.

Förlänger datorernas livslängd

ChromeOS Flex är ett operativsystem som är utvecklat för att ge nytt liv i gamla PC/Mac-datorer genom att konvertera dem till Chromebooks. ChromeOS Flex är utvecklad på samma stabila och säkra platform som Chrome OS och Chromebooks. Precis som Chromebooks har ChromeOS Flex-enheterna flera säkerhetslager som skyddar mot virus och skadlig programvara.

Budgetvänlig förnyelse

I många skolor begränsas förändring och verksamhetsutvecklingen av en äldre IT-miljö baserad på PC-datorer. ChromeOS Flex är en mycket budgetvänlig lösning som gör det möjligt att snabbt ge skolans elever en dator med alla de fördelar som en Chromebook erbjuder. PC/mac-datorer som har blivit långsamma, dyra i underhåll eller som blivit liggande i ett förråd, ges nytt liv. Snabbare uppstart och surfhastighet samt full access till Google Workspace for Education ger elever och lärare de bästa förutsättningarna för lärande, pedagogik, samarbete och kommunikation.

Dessutom blir konverterade datorer lika enkla att administrera som Chromebooks. Via Googles administratörskonsol kan alla enheter hanteras och tilldelas olika typer av policys, uppdateringar och inaktivera datorer som har försvunnit.

Lösningen

Fauske kommun beslöt att tillsammans med Online Partner genomföra en testpilot i en av kommunens skolor. Projektet genomförs i Vestmyraskolan där niondeklassare ska introduceras till Google Workspace for Education och nya Chromebooks. Online Partners lösning omfattar även att använda ChromeOS Flex för att konvertera 65 PC-datorer till Chomebooks.

Resultatet

Projektet genomförs med stöd från Google och omfattar även utbildning av personal i hur Chromebooks administreras och hur man använder dem i den pedagogiska verksamheten. IT-avdelningen och IKT-rådgivare ser mycket positivt på förändringen som innebär en förflyttning från en komplex och resurskrävande IT-miljö till en enkel, strukturerad och användarvänlig miljö med Googles Workspace for Education, Chromebooks och livstidsförlängda PC-datorer med ChromeOS Flex. Den nya miljön präglas av moderna, effektiva verktyg med längre livstid, lägre kostnad och betydlig enklare managering och administration, vilket beräknas spara ca 80 % tid/enhet. Konverteringen av 121 PC-datorer innebär ca 50 % lägre kostnad jämfört med att köpa nya datorer. Slutresultatet bidrar till en bättre ekonomi med mer utrymme för kvalitativ undervisning och pedagogiskt arbete.

Om Fauske kommun

Fauske kommun ligger i regionen och landskapet Salten i Nordland fylke, Norge. Invånarantalet är 9 640. Kommunens yta är 1210 km2 och sträcker sig från svenska gränsen via glaciärer och höga berg till innersta delen av Skjerstadfjorden, där centralorten Fauske ligger. Historiskt sett har gruvdrift och jordbruk varit de största näringarna i kommunen.

“Det här blir bara bättre och bättre ju mer funktioner vi upptäcker i Google Workspace.”

Produkter

 • Google Workspace for Education
 • Chrome Education Upgrade
 • Chromebook
 • ChromeOS Flex

ChromeOS Flex ger nytt liv åt äldre PC/Mac-datorer

 • Konverterar äldre och långsamma PC/Mac till Chromebooks
 • Utvecklad på samma säkra och stabila plattform som Chrome OS och Chromebooks
 • Snabb installation, bara ett par minuter
 • Enkel, effektiv konvertering och administration via Google Admin console
 • Budgetvänlig lösning för skolor som snabbt behöver fler Chromebooks i undervisningen
 • Förlänger livslängden på tidigare inköp av PC/Mac-datorer
 • PC/Mac-datorer som samlar damm i förråd kan återföras till undervisningen
 • Ersättningsenheter när en dator går sönder eller försvinner
 • Miljövänligt – släng inte äldre datorer – konvertera dem till Chromebooks istället