Säffle kommun – Distansundervisning i moderna språk via Google Meet

Online Partner bidrar till att Säffle kan bedriva distansundervisning genom att leverera expertkunskap inom Google for Education, produktivitet, fjärrundervisning, metodstöd och digitala prov med Trelson Assessment samt hårdvara för Google Meet.

Utmaningen

Hitta en lösning som kan hjälpa Säffle kommun att bedriva språkundervisning i kommunens glesbygdsskolor. Bristen på språklärare och svårigheter att rekrytera behöriga lärare som är intresserade av att åka runt och undervisa i skolor i kommunens ytterområden, försvårar för kommunen att uppfylla Skollagens obligatoriska krav på att erbjuda alla elever undervisning i moderna språk från årskurs 6.

Lösningen

Särskilda rum på lärarnas skola och klassrum på elevernas skolor anpassades till distansundervisning genom att utrusta dem med hårdvara för Google Meet så att ljud-, bildkvalitet samt klassrumskänsla kan säkerställas. Utbildning i pedagogik och didaktik har stärkt lärarnas kunskap i att använda mötesutrustningen och att anpassa undervisningen till nya förutsättningar som distansundervisning medför.

Resultatet

Kommunens skolor kan nu uppfylla Skollagens krav. Alla elever i årskurs 6 i skolor i kommunens ytterområden kan nu få undervisning i moderna språk via Google Meet. Undervisningen genomförs på distans av lärare från centralt belägna skolor. Eleverna deltar i undervisningen via stora bildskärmar i klassrummen vilket bidrar till klassrumskänsla samt delaktighet i undervisningens samtal och övningar.

Kombinationen av moderna tekniska lösningar och utbildning i pedagogik och didaktik överbryggade problemen med långa avstånd och lärarbrist.

Lotta Holm, Verksamhetsutvecklare IT, Säffle kommun

https://saffle.se/

Om Säffle kommun

Säffle kommun har cirka 15 500 invånare och är belägen invid Vänern i Värmlands län. Kommunens Barn- och utbildningsförvaltning ansvarar för verksamhet inom bl a förskolan, grundskolan och gymnasiet. I kommunen finns nio grundskolor varav två är friskolor som inte drivs i kommunal regi.