Göteborgs stad – Användardriven innovation

Online Partner bidrog med specialistkunskap inom användardriven innovation, teknisk projektledning, design, arkitektur, back-end/front-end/fullstack systemutveckling med Google Cloud Platform och Googles ekosystem som bas.

Utmaningen

Att utveckla och underhålla egna digitala lösningar är dyrt och tidskrävande när den egna verksamheten inte är inriktad på programvaruutveckling. Utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad såg därför ett behov av en samarbetspartner med rätt teknisk kompetens för att utveckla digitala lösningar som kunde tillföra extra funktionalitet integrerat med Google Workspace for Education.

Lösningen

Med utgångspunkt från uppdragsgivarens kravspecifikationer tog Online Partner och Utbildningsförvaltningen fram en agil utvecklingsprocess som gjorde det möjligt för båda parter att bidra med kompetens i utvecklingen av olika digitala lösningar som uppfyllde uppdragsgivarens verksamhetsbehov och som samtidigt skapade kommersiellt gångbara produkter åt Online Partner.

Resultat

Tre kommersiella applikationer som förbättrar examination, pedagogik och administration i Google Workspace for Education och Google Classroom. Trelson Assessment (fd ChromEx) – applikation för nationella prov och andra typer av kunskapstester. Bossfight – applikation som integrerar spelifierade lärmoment i Google Classroom. Class Manager – automatiserad livscykelhantering av undervisningsgrupper i Google Classroom.

I vår organisation har vi massor av kompetenta personer med goda idéer om hur vi ska lösa våra utmaningar. Att ha en innovationspartner som Online Partner innebär att vi tillsammans kan omvandla bra idéer till effektiva, användarcentrerade lösningar i vår verksamhet. Det betyder mycket för oss.

Fredrik Breitholtz, IT-Strateg – Digitalisering och Innovation, Utbildningsförvaltningen,
Göteborgs stad

Om Göteborgs Stad – Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Totalt 13 gymnasieskolor, 7 gymnasiesärskolor, Studium, Yrgo, Center för skolutveckling, Vägledningscentrum, Språkcentrum samt Utbildningskansliet med ca 2500 anställda och 15 000 elever.

Produkter

  • Google Cloud Platform
  • Google for Education
  • Google Workspace