Humana flyttar från Microsoft till Google för ökad säkerhet, bättre samarbete och hållbarhet

Online Partner har agerat som strategisk rådgivare i Humanas arbete med digital transformation. Genom att erbjuda expertis och vägledning i valet av Google Workspace som plattform, hjälpte Online Partner Humana att identifiera och implementera de mest effektiva lösningarna för att möta deras behov av ökad IT-säkerhet och förbättrat samarbete.

Problemet – utmaningar med säkerhet och effektivitet

Humana, en av Nordens största vårdgivare, stod inför betydande utmaningar med IT-säkerhet och effektivitet i sina vårdenheter. Med en stor mängd känslig data och medarbetare som ofta arbetar utan datorer, var det avgörande att hitta en lösning som både ökade säkerheten och underlättade samarbete. Tidigare hade Humana också upplevt problem med andra leverantörers säkerhet, vilket gjorde behovet av en säker och intuitiv lösning ännu mer akut.

Lösningen – Google Cloud och Google Workspace

För att möta dessa utmaningar valde Humana att samarbeta med Google Cloud och implementera Google Workspace. Google Workspace erbjuder en säker plattform för samarbete och ökad produktivitet med verktyg som Gmail, Google Calendar, Docs, Drive, Chat och Meet. Dessa verktyg gör det möjligt för alla anställda att dela och redigera dokument i realtid och få tillgång till viktiga system från vilken plats som helst.

Resultatet – Markant ökad säkerhet och bättre arbetsverktyg

Implementeringen av Google Workspace har lett till flera positiva resultat för Humana. Säkerheten har ökat, vilket har minskat risken för dataintrång markant. Medarbetarna har rapporterat förbättrad användarupplevelse och effektivare samarbete tack vare de intuitiva verktygen. Detta har inte bara ökat säkerheten utan också frigjort tid för medarbetarna att fokusera mer på patientvård. Feedback från ett pilotprogram har varit mycket positiv, vilket indikerar en lyckad övergång och användning av den nya teknologin. Genom detta digitala transformationsarbete har Humana föbättrat  arbetsmiljön för sina medarbetare och kvaliteten på vården för sina patienter.

Humana

Adam Nerell, CIO, Humana.

“IT-säkerheten är av otroligt viktig för oss. Våra anställda hanterar dagligen känslig data, och eftersom de inte alltid arbetar med datorer måste det vara lätt för dem att göra det som är både säkert och rätt. Google Workspace är både säkert och intuitivt, och Google och Gmail inte har haft de stora säkerhetsproblem som plågat andra leverantörer de senaste åren.”