NORDWARD
Ökad systemsäkerhet med Chrome OS

Online Partner tog fram en strategi för en smidig övergång från O365 till Chrome OS som innebar att medarbetarna började arbeta med Chromebooks men även att gamla laptops livstidsförlängdes genom konvertering till Chromebooks med stöd av CloudReady

Utmaningen

Att hitta en heltäckande och långsiktigt lösning som kunde ersätta en osäker och kostnadskrävande windowsbaserad infrastruktur. En ny lösning som kunde bidra med kraftigt ökad systemsäkerhet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet. Och att genomföra förändringen sömlöst utan avbrott i organisationens verksamhet.

Lösningen

Nordward inför Chrome OS i hela organisationen. Merparten av medarbetarna använder Workspace Enterprise Plus-licenser. Medarbetarna går steg för steg går över till att arbeta med Chromebooks. För att maximera redan gjorda investeringar, konverterades PC-datorer till Chromebooks med hjälp av CloudReady.

Resultatet

Tack vare Chrome OS har en kraftigt förbättrad, robust systemsäkerhet uppnåtts i hela organisationen. Applikationer som används i organisationen ligger nu i molnet. Medarbetarna har fått nya, användarvänliga verktyg för produktivitet och samarbete och får på köpet Chromebook/Google Workspace inbyggda säkerhet bl a: automatisk uppdatering, sandboxing, verifierad systemstart, kryptering, powerwash.

Produkter som används

  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform

Nordward har högt ställda krav när det gäller säkerhet i vår IT-miljö och vi upplevde en säkerhetsrisker varje dag vi hade en PC i drift. Med Chrome OS och Chromebooks är säkerheten 100 % vilket innebär att vi kan lägga ett större fokus på kärnverksamheten.

Christian Ahlin, Group Head of IT, Nordward

Om Nordward

Nordward är en sammanslutning av fyra ledande företag i Sverige, Danmark och Norge som tillsammans utgör den ledande leverantören av färsk fisk, skaldjur och asiatiska livsmedelsprodukter i hela Skandinavien. Organisationen har 290 anställda på fyra platser med en årlig försäljning på 1 miljard SEK och en offensiv plan för fortsatt tillväxt.