Nordward – skapade en säker IT-miljö med ChromeOS

En ny strategi från Online Partner gjorde att Nordward kunde göra en smidig förflyttning från O365 till ChromeOS. Medarbetarnas nya verktyg blev Chromebooks och äldre laptops livstidsförlängdes och konverterades med ChromeOS Flex till Chromebooks.

Utmaningen

Att ta fram en heltäckande och långsiktig lösning som levde upp till organisationens högt ställda krav på systemsäkerhet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet som dessutom kunde implementeras i organisationen utan att avbryta verksamheten.

Lösningen

Nordward valde att införa ChromeOS i hela organisationen och medarbetarna gick steg för steg över till att arbeta med Chromebooks. Huvuddelen av medarbetarna använder Workspace Enterprise Plus-licenser. För att maximera redan utförda investeringar, konverterades PC-datorer till Chromebooks med hjälp av ChromeOS Flex.

Resultatet

Kombinationen av ChromeOS, Chromebooks och Google Workspace har medfört en kraftigt förstärkt och stabil systemsäkerhet i hela organisationen.Med molnbaserade applikationer har medarbetarna nu tillgång till effektiva, användarvänliga produktivitetsverktyg med inbyggda säkerhetsfunktioner bland annat: automatiska uppdateringar, sandboxing, verifierad systemstart, kryptering och powerwash.

Produkter som används

  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform

Vi såg att vår tidigare PC-miljö inte levde upp till dagens högt ställda krav på säkerhet och kostnadseffektivitet. Tack vare bytet till Google Workspace, ChromeOS och Chromebooks kunde vi skapa en miljö där ingen behövde oroa sig för säkerhetsbrister och kunde istället lägga all kraft på att utveckla verksamheten för att nå våra tillväxtmål.

Christian Ahlin, Group Head of IT, Nordward

Om Nordward

Nordward är en sammanslagning av fyra ledande företag i Sverige, Danmark och Norge som tillsammans utgör den ledande leverantören av färsk fisk, skaldjur och asiatiska livsmedelsprodukter i hela Skandinavien. Organisationen har offensiv plan för fortsatt tillväxt och är i dagsläget ca 290 anställda på sex platser med en årlig försäljning på 1 miljard SEK.