Online Partners Kundportal

Effektiv administration av dina Googlelicenser!

Customer Portal är tillgänglig för alla som väljer Online Partner som leverantör av Googlelicenser.

Customer Portal är ett administrativt verktyg som är utvecklat av Online Partner. I den webbaserade portalen kan du enkelt hantera era Googlelicenser, prenumerationer, behörigheter och få ut användarstatistik.

Online Partners kundportal utvecklas kontinuerligt med nya smarta funktioner så att du snabbare kan anpassa dig till nya behov i din verksamhet och göra livet blir lite enklare för dig som är kund hos oss på Online Partner.

Online Partners Kundportal

  • Effektiv administration av Google Workspacelicenser
  • Hantera roller och behörigheter
  • Fakturahantering

Hantera dina licenser i kundportalen

I Customer Portal kan du själva hantera era årsprenumerationer av licenser när nya behov uppstår. Lägg till fler licenser och aktivera dem direkt till nya användare. All aktivitet i Customer Portal loggas vilket innebär att du snabbt kan få information om vem som har lagt till nya licenser och när det genomfördes.

Dynamisk licenshantering

I Customer Portal kan du konfigurera detaljerade regler och bestämma vilka licenstyper användarna ska få tillgång till. Användarna kommer helt automatisk bli tilldelade rätt licens vilket säkerställer att ni inte betalar för ett större antal, eller mer avancerade, licenser än ni faktiskt behöver. Reglerna i Customer Portal kan konfigureras med utgångspunkt på till exempel organisationsenhet, Googlegrupp, period av inaktivitet eller tidpunkt för den första inloggningen.

Full koll på fakturor

I Customer Portal hittar du alla fakturor, både betalda och obetalda, så att du enkelt kan följa upp och få full kontroll över ekonomin kring era Googlelicenser.

Konfigurerbara behörigheter

Customer Portal är inte enbart avsedd för Google Workspace-administratörer, portalen är även tillgänglig för alla användare. Alla funktioner i Customer Portal kan däremot enkelt distribueras till olika personer i hela organisationen genom ett roll- och behörighetsbaserat åtkomstsystem. De som är administratörer för en domän kan lägga till andra användare som finns i samma domän eller som ligger i en helt annan domän. Med Customer Portal har du alltid fullständig kontroll över vem som ska kunna komma åt eller ändra information.