Har du problem med skräppost i din Google-domän?

Kommer dina mail inte fram?

Problem med skräppost, E-postbedrägerier och domänmissbruk har blivit mycket vanligt. Syftet är att komma över känslig information, pengar eller sprida virus och annan skadlig kod. Ofta genom e-postmeddelanden som ser ut att komma från en person eller ett företag som man vill utge sig för att vara, med den personens exakta e-postadress som avsändare. Vanligt förekommande är även att den e-post du skickar hamnar i mottagarens skräppost.

Alla kan drabbas av e-postbedrägerier – den egna organisationen, kunder, leverantörer, anställda, elever och vårdnadshavare. Företag, kommuner och skolor måste därför kunna lita på att den e-post som skickas från organisationens domän verkligen når fram till mottagaren och att det som skickas faktiskt kommer från de system som organisationen valt att använda.