fbpx

Samarbete, kommunikation, effektiv undervisning och administration i en kostnadseffektiv IT-miljö som med hög säkerhet och efterlevnad av GDPR skyddar data och elevers integritet.

Google har ända sedan företaget startade målmedvetet utvecklat Google for Education som idag är en av världens populäraste plattformar för undervisning och lärande. Fler än 180 miljoner studenter och lärare i skolor och universitet runt om i hela världen använder Google for Education varje dag. Oavsett om du är en del av skolans ledning, är lärare eller IT-administratör – Google for Education erbjuder en användarvänlig digital miljö med en integrerad uppsättning verktyg och tjänster som har utformats för att stödja administration, undervisning och lärande.

Världens bästa lärmiljö?

Google for Education är en heltäckande lösning av tjänster, verktyg och resurser – utvecklade för att ge skolor, elever och lärare de bästa förutsättningarna för administration, lärande, pedagogik, samarbete, kreativitet och kommunikation. Inbyggda säkerhetsfunktioner skapar en trygg miljö som skyddar skolans digitala resurser och den personliga integriteten. Google for Education bidrar även till en bättre ekonomi. Undersökningar visar att TCO, total cost of ownership, blir 60 % lägre under en 3-årsperiod.

Spara pengar

Budgetvänligt

Budgetvänlig lösning för framtiden

Google for Education hjälper skolor att göra en budgetvänlig strategisk förflyttning bort från oändligt kostnadskrävande inköp och hantering av datorer, servrar, programvaror och säkerhetslösningar. Här är några exempel när det gäller Chromebooksdatorer:

  • 60 % lägre kostnader under en 3-årsperiod
  • 59 % mindre tid för hantering
  • 54 % mindre tid för support
  • 75 % färre omstarter

Miljövänligt

Uppnå skolans miljö- och hållbarhetsmål

Hållbarhet är ett globalt åtagande och Google är med och driver utvecklingen på plats här i Sverige. Mail som skickas via Gmail, varje textrad som skrivs i Dokument, alla Googlesökningar, Youtubeklipp och datakörningar i Google Cloud har sedan 1998 neutraliserats från koldioxid:

  • Googles molntjänster minskar skolornas koldioxidavtryck
  • Alla datacenter drivs av förnybar energi sedan 2017
  • 2030 ska all verksamhet var 100 % koldioxidfri
Online Partner för skolan

Skolvänligt

För skolor som använder Google

Online Partner är Skandinaviens främsta Googlespecialist. Vi hjälper rektorer, lärare och IKT-strateger att utveckla skolans administration och pedagogik med stöd av t ex Google for Education och Chromebooks. Våra medarbetare innehar de mest krävande certifieringarna från Google och flera av dem har mångårig erfarenhet från skolvärlden:

  • Lärare
  • Skolledare
  • IKT-strateger

PRODUKTER

Online Partner är Skandinaviens främsta Googlespecialister

Vill du veta mer om hur Google for Education används på bästa sätt i den dagliga undervisningen och skolans administration?

Ja tack, jag vill veta mer