Avancerad administratörsutbildning – Google Workspace

Optimera din domän samtidigt som du lär dig

Med Online Partners avancerade administratörsutbildning kommer du att kunna sätta upp din Googledomän på ett sätt som möter lagkrav utan att tumma på kvalitet eller tillgänglighet. Under 8 tillfällen guidar vi dig genom 8 olika områden där vi ser till att täcka det mest viktiga för att du skall kunna hantera varje användare på ett säkert och smidigt sätt under hela kontots livstid.

De 8 mötena planeras in i samarbete med dig så att du själv kan välja tempo och få tid att förankra eventuella förändringar i din organisation innan de sjösätts. Vår målsättning är att ni efter genomgången utbildning känner er trygga med att er domän är uppsatt på bästa möjliga sätt samt att er kunskap är på en nivå som gör det möjligt att vid behov genomföra ändringar baserade på kunskap och förståelse.

Avancerad administratörsutbildning riktar sig till små och stora organisationer – skolor, kommuner och företag, med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace.

Utbildningen omfattar:

  • OU och grupper
  • DNS-hanteriing
  • Tjänster och policys
  • Apphantering, Chromebooks och Chrome webbläsare
  • Sessionslängder och 2-faktorsautentisering
  • Enhetshantering
  • Administration och roller
  • On/Off Boarding

Ja, jag vill veta mer. Kontakta mig!