Administratörsutbildning för Google Workspace for Education online

Google Workspace for Education är en stor och växande programvaruplattform. Rätt använd ger den oanade möjligheter att utveckla skolans verksamhet och pedagogiska arbete till lägre kostnad. Våra utbildningar är en viktig del för att uppnå maximal nytta av Google Workspace for Education och finns för all personal som ska använda det i skolan.

Enkelt och intuitivt administratörsgränssnitt

Administratörsutbildningen vänder sig till dig som har ansvar för att administrera skolans Googledomän. Det krävs inga djupa förkunskaper i IT eftersom administrationen är enkel och intuitiv. Du får lära dig att lägga upp, konfigurera och ta bort användare samt administrera lösenord. De flesta användare behöver kanske bara tillgång till e-post, kontakter, kalendrar och dokument, medan andra har rätt att t ex publicera blogginlägg eller uppdatera webbplatsen. Du får även en introduktion till Google Workspace Marketplace och får lära dig att administrera tredjepartsappar samt hur man ger rätt användare åtkomst till rätt del av Google Workspace for Education. Vi går även igenom hur man konfigurerar datorer och skräddarsyr användarupplevelsen för enskilda användare och arbetsgrupper.

Realistisk utbildningsmiljö

Vi genomför våra utbildningar på plats i dina lokaler. Det finns även möjlighet att använda våra egna utbildningslokaler hos oss. All utbildning sker online i Google Workspace for Education och kursdeltagarna använder sina egna datorer. Deltagarna arbetar inloggade i sina Googlekonton för att skapa en realistisk utbildningsmiljö. Kursmaterialet läggs upp som Googledokument och finns därför tillgängligt för deltagarna via sina Googlekonton även efter avslutad utbildning. Utbildningen tar 4 timmar.

Du får lära dig att:

  • Dela ut appar och inställningar
  • Specificera en startwebbsida för alla användare eller grupper
  • Spärra hemsidor, t ex Facebook
  • Inventariehantering; vilka enheter används, vilka är på service
  • Spärra datorer som är stulna eller har kommit bort
  • Plocka ut serienummer och MAC-adresser
  • Dela ut Wifi-inställningar och lösenord
  • Låsa och spärra funktioner

Ja, jag vill veta mer. Kontakta mig!