Fördjupningsutbildning i Google Workspace for Education

Verklighetsanpassad utbildning

Fördjupningskursen vänder sig till alla som redan använder de grundläggande verktygen i Google Workspace for Education i sitt dagliga arbete. Utbildningen syftar till att användaren skall ha en fördjupad förståelse för hur basverktygen fungerar. Vi tittar närmare på delningsfunktioner i Drive, Kalenderhantering, filter i Gmail m.m.

Kvalitetssäkra användandet av Google Workspace for Education

Det enkla användandet av verktygen i Google Workspace for Education ger stora vinningar snabbt, men det finns möjlighet att öka effektiviseringen, vinningen och kvalitet ännu mer! Det är viktigt att dokument delas på rätt sätt, till rätt person och via rätt kanaler. Vad är lämpligt i vilken situation? Gemensamma kalendrar och tillgång till kollegors kalendrar förenklar planering i vardagen. Kunskap i hur man filtrerar och automatiskt sorterar sin epost skapar tydlighet och struktur. Kursdeltagarna får kunskaper som verkligen sparar tid, dag efter dag, vecka efter vecka.

Kontakta oss för mer information

Du når oss på info@onlinepartner.se eller telefon 08-42 00 04 00

Hos oss eller hos er?

Vi genomför våra utbildningar på plats i era lokaler. Det finns även möjlighet att använda våra egna utbildningslokaler hos oss. All utbildning sker online i Google Workspace for Education och kursdeltagarna använder sina egna datorer. Kursmaterialet läggs upp som Googledokument och finns på så vis tillgängligt för deltagarna via deras Googlekonton även efter avslutad utbildning. Utbildningen är 4 timmar lång och lämpar sig för en grupp på max 20 personer.

Fördjupar kunskaperna i:

  • Google Drive (behörigheter, borttappade filer, korslänkning mm)
  • Dokument (länka in Keep och Sheets, formatering, osynliga tabeller mm)
  • Presentation (länka från Sheets, presentationsvy, “be om feedback” mm)
  • Kalkylark (grundläggande formler, flikar, villkorsstyrning, låsning av celler mm)
    m.m.
  • Google Kalender (delningar, balansera jobb och privata kalendrar mm)
  • Gmail (filter, etiketter, underetiketter, avancerade inställningar mm)

Ja, jag vill veta mer. Kontakta mig!