UTBILDNING

Kom igång med AI

Få lite hjälp på vägen med Generativ AI och era Gemini Education-licenser

Online Partners utbildning “Kom igång med AI” hjälper dig och din skola att komma igång med att använda generativ AI och Gemini Education. Genom en workshop samt ett uppföljningsmöten får du både verktyg och kunskap för att effektivt undersöka och pröva att integrera generativ AI i undervisningen och dra nytta av dess enorma potential för att förenkla och förbättra lärandet.

Utbildningen omfattar tre delar och syftar till att ge er en introduktion och handfasta råd i hur du kan använda generativ AI och Gemini Education i den dagliga undervisningen. Utbildningen vänder sig till administratörer, skolledning och IKT-pedagoger för max 5 deltagare.

STEG 1

Workshop

Under 1,5 timme leder våra specialister en introduktion till AI:s potential i skolan, med fokus på Gemini Education. Workshopen täcker fördelarna med verktyget, ger konkreta exempel, inställningar och visar hur man kommer igång. Den tar även upp utmaningar och etiska frågor kring AI i utbildning.

Du får även tillgång till Online Partners gemensama chattgrupp för användare av Gemini Education för erfarenhetsutbyte.

STEG 2

Uppföljningsmöte

Ett tillfälle att diskutera framsteg, utmaningar och lärdomar från användningen av AI i skolan. Mötet pågår i ca 1 timme och fokuserar på att dela erfarenheter, presentera framgångshistorier och identifiera fokusområden för framtiden.

EVENT

Event i november

I november bjuder Online Partner in utvalda skolor som varit tidiga med att använda Artificiell Intelligens i undervisningen till ett event med ett runda-bordet-samtal. I samtalet delar deltagarna sina tankar och erfarenheter av användandet av AI. Vi kommer även att diskutera och visa exempel samt ta del av produktnyheter från Google.

Är ni en skola som satsat på AI och vill vara med på eventet? Hör av er till oss på event@onlinepartner.se.

Utbildning “Kom igång med AI”

Målsättningen med denna utbildning är att du ska få hjälp att komma igång och framgångsrikt implementera och använda Gemini Education för att förbättra undervisning och lärande i din skola.

Pris: 5000kr för upp till 5 deltagare.

För att delta i utbildningen behöver ni ha licenser för Gemini Education. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Ja tack, jag vill veta mer. Kontakta mig!

Om generativ AI inom utbildning

Generativ AI kommer att ha en stor påverkan på framtidens utbildning. Genom att automatisera uppgifter, generera skräddarsytt innehåll, ge omedelbar feedback och underlätta samarbete kan AI frigöra tid för lärare att fokusera på individuell handledning och mentorskap samt bedöma kunskap och färdigheter, vilket leder till en mer rättvis och inkluderande utbildning.

Om språkmodeller

Språkmodeller är mycket avancerade AI-system som tränas på enorma mängder data för att kunna förstå och generera innehåll med ett naturligt språkbruk. Gemini for Education använder språkmodeller för att kunna svara på frågor, samanfatta information, generera text och översätta språk.

Om Gemini Education

Gemini Education är en AI-driven assistent som är integrerad i Google Workspace for Education för att hjälpa dig förbättra undervisning och lärande. Genom att automatisera uppgifter, ge personlig feedback och inspirera till nytt innehåll och uppgifter hjälper Gemini Education lärare att spara tid och skapa engangerande material och lektioner.

Det finns två olika licenser; Gemini Education och Gemini Education Premium. Du kan läsa mer om de olika licenserna här.

I dagsläget finns Gemini Education endast på engelska, Spanska och Portugisiska. Fler språk tillkommer kontinuerligt och i en allt snabbare takt.

Om Gemini Chat

Gemini Chat är Googles kostnadsfria AI-modell som hjälper dig med allt från att skriva nytt innehåll och lära dig nya saker. Den har tillgång till information på internet och kan hantera stora mängder data för att ge dig svar och användbart innehåll.