Påbyggnadsutbildning – Skola Google Workspace for Education

Verklighetsanpassad utbildning

Påbyggnadskursen vänder sig till alla som redan använder de grundläggande verktygen i Google Workspace for Education i sitt dagliga arbete. Efter utbildningen är deltagarna redo att bredda sitt användande av Google Workspace for Education i klassrummet. Vi lär ut grunderna i Google Meet, Keep, Sites, Formulär och Classroom. Innehållet går också att skräddarsy efter era behov. Kursdeltagarna bör ha gått, eller ha kunskaper motsvarande, vår grundkurs.

Ett bredare och mer varierat arbete i klassrummet

Verktygen från grundutbildningen är ett steg mot en mer varierad klassrumsvardag men det finns så mycket mer att göra! Erfarna utbildare guidar deltagarna till förståelse för hur de resterande verktygen i Google Workspace for Education på ett bra sätt ökar möjligheterna till kommunikation, formativ bedömning och effektivisering men framför allt hur verktygen hänger ihop. På vilket sätt kan Keep stötta uppsatsprocessen? Hur fungerar Google Classroom och hur använder man formulär som ett verktyg i den miljön? De frågorna, och många andra, besvaras under en mycket kvalitativ halvdag.

Hos oss eller hos er?

Vi genomför våra utbildningar på plats i era lokaler. Det finns även möjlighet att använda våra egna utbildningslokaler hos oss. All utbildning sker online i Google Workspace for Education och kursdeltagarna använder sina egna datorer. Kursmaterialet läggs upp som Googledokument och finns på så vis tillgängligt för deltagarna via deras Googlekonton även efter avslutad utbildning. Utbildningen är 4 timmar lång och lämpar sig för en grupp på max 20 personer.

Innefattar grunderna i:

  • Google Meet
  • Keep
  • Sites
  • Formulär
  • Classroom

Ja, jag vill veta mer. Kontakta mig!