Gmail to Outlook Mail Switch 

Full e-postfunktionalitet i Google Classroom och Google Contacts med Gmail to Outlook Mail Switch

I många kommuner finns det en vilja eller policy att all kommunikation ska gå genom ett konto som enbart relaterar till kommunens namn, @kommun.se. Ofta är den adressen knuten till äldre eller nyare Outlook-klienter. Detta skapar ett problem då skolan ofta arbetar i Google Workspace for Education som istället får en annan domän, exempelvis @edu.kommun.se eller @skola.kommun.se. Om mailkorrespondensen ska gå genom @kommun.se så kan man inte använda den inbyggda funktionaliteten i Google applikationer, t.ex maila elever och vårdnadshavare i Google Classroom.

Gmail to Outlook Mail Switch löser problemet!

Mail Switch är en applikation som din administratör enkelt kan installera till alla berörda användare i domänen. Appen vidarebefordrar användarna inklusive e-postadresser till en anpassad länk. (exempel: webbmail.example.com) vilket gör att istället för att öppna Gmail skickar informationen vidare till Outlook. Detta gör att du på ett smidigt sätt kan använda funktionalitet i Google Classroom, Google Contacts eller andra mailto-funktioner i Google utan att behöva använda Gmail. Appen skickar per default till hemlig kopia i e-postklienten för att inte sprida e-postadresser till mottagare i onödan.

Du som administratör kan styra inställningar för alla användare på domänen alternativt låta varje användare konfigurera appen så som de vill använda den.

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om Mail Switch? Du når oss på info@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00.

MailSwitch

Tjänsteunik specifikation av våra egna appar

MailSwitch

MailSwitch – Personuppgiftsbiträdesavtal PDF
MailSwitch – Personuppgiftsbiträdesavtal Signera 

Allmänna villkor för konsulttjänster och mjukvaror

Allmänna Villkor för Tjänster och Mjukvaror Ladda ner

Installationsanvisningar

O.B.S ! För att tillägget ska fungera i din domän behöver den vara vitlistad hos Online Partner. Om du vill testa tillägget eller skaffa en prenumeration så kontakta oss.

Enskild installation av tillägget

Tillägget kan installeras av enskilda användare via Chrome Web Store här.

Domäninstallation av tillägget

För att installera Mail Switch på en domän behöver den som är administratör på domänen gå in via:

  • Enheter -> Chrome Management -> Appar och tillägg
  • Välja det OU som ska ha tillägget.
  • Klicka på det gula + tecknet och välja “Lägg till från Chrome Web Store”
  • Sök på “Mail Switch” från onlinepartner.se och installera det

Administration av tillägget

Administrationen sker på adressen https://mail-switch.onlinepartner.se/

Där loggar du in med ett superadmin konto från din domän och väljer vilka inställningar som ska gälla för era användare.